Make a Donation

Selve arbeidet med vedlikehold, og tilpasninger, gjøres på fritiden,
og det ligger ganske mange timers arbeid bak drifta.

Men, Det koster litt å drifte Paranormal.no med leie av server, domeneavgifter osv.

Så selv små summer i bidrag, dersom du er fornøyd, - taes imot med takk.