Regelavsnitt

Forumregler

Disse reglene er nedfelt for å klargjøre brukernes ansvar og rammer for akseptabel bruk av paranormal.no, for at forumet skal bli et trivelig og givende sted for alle brukere.

 1. Paranormal Regler

  1. 1. Generelt

   Paranormal skal være en møteplass hvor man skal kunne diskutere paranormale saker, løst og fast, vær og vind. Her skal man kunne dele kunnskap og erfaringer og forumet skal være et sted hvor alle skal kunne trives. Vi ønsker et inkluderende miljø hvor man viser respekt for hverandre. Vanlig folkeskikk og medmenneskelighet er en selvfølge - gni det ikke inn om noen har gjort noe dumt, vi kan alle gjøre feil.

   1.1 Innlegg skrives på norsk bokmål, nynorsk, svensk, dansk eller engelsk. Ikke skriv innlegg på dialekt/sosiolekt da dette er tungt og slitsomt for den som leser.

   1.2 Benytt en beskrivende tittel på tråden din. På denne måten kan man allerede før man har lest innlegget vite hva den omhandler. En tittel skal dog ikke erstatte trådens innhold.
   Trådens formål/problemstilling beskrives tydelig.

   1.3 Nye tråder skal plasseres i riktig forum. Er du i tvil, ta kontakt med en moderator. Er tråden feilpostet vil moderator flytte den.

   1.4 Bruk av store bokstaver, tegnsetting, smilefjes og lignende skal være innenfor rimelighetens grenser. Prøv å skrive innleggene ryddig ved å bruke punktum, komma, avsnitt osv.

   1.5 Dine innlegg skal ikke skrives på en slik måte at de kan oppfattes som krenkende eller fornærmende på andre. Dette gjelder også mht. bildebruk og linker det lenkes opp til i debattinnleggene. Personangrep og sjikane av andre medlemmer vil ikke bli tolerert under noen omstendigheter.

   1.6 Synsinger og rykter skal ikke fremstilles som fakta. Når personer omtales negativt så skal dette skje i generelle termer der personvernet ivaretas. Det er ikke lov å poste opplysninger som kan identifisere vedkommende med mindre det er en sak i media om dette eller det dreier seg om offentlige personer.

   1.7 Ikke legg ut fullt navn eller annen personlig informasjon om andre medlemmer med mindre det er godkjent og avklart på forhånd. Tråder som negativt omhandler navngitte personer vil bli slettet.

   1.8 Telefonnummer og adresser til privatpersoner utveksles via mail eller PM for å gjøre ting så trygt som mulig. Adresser og telefonnummer til firmaer kan legges ut da dette er offentlig informasjon.

   1.9 Det er kun tillatt med én (1) brukerkonto per person. Ved problemer med innlogging, kontakt Paranormal.no på mail eller via kontakt admin link i forumet ("kontakt oss" nederst på siden), ikke lag en ny konto.

   1.10 Det er ikke tillatt å bruke bilder fra andre nettsider uten tillatelse fra den som innehar opphavsretten til bildet. Kildehenvisning skal oppgis. Dersom dette ikke overholdes, slettes bildene uten varsel. Stadige brudd på dette medfører advarsel. Du står selv ansvarlig for bilder du poster.

   1.11 Annonser på forumet skal være godkjent/lagt inn av Admin.
   Andre innlegg som kan tolkes som reklame eller rekruttering til tjenester for egen vinning slettes.

   1.12 Rapporteringsfunksjonen: Rapporteringsfunksjonen benyttes til rapportering av spam, snikreklame og innlegg som oppfattes som krenkende. (Trakassering, personangrep osv.), eller om du ønsker å komme i kontakt med en av moderatorene.

   1.13 Å ha hjemmesiden sin i profilen er lov og gratis, men ikke i signaturen, det ansees som annonsering. #
  2. 2. Moderering

   2.1 Moderatorenes oppgaver på forumet er å til en hver tid sørge for at forumreglene følges, opprettholde ro og orden på forumet og å sørge for at innlegg som postes ikke er krenkende eller bryter norsk lov. Respekter moderatorene, de er her for å hjelpe brukerne. Dersom en tråd redigeres, stenges eller slettes så har dette en god grunn. Om du skulle være uenig i en moderators avgjørelse kan du rette din klage per e-post eller i en PM til administrator. Du skal ikke starte en åpen diskusjon om dette på forumet. Klager skal begrunnes og fremlegges saklig.

   2.2 Moderatorene kan til enhver tid utstede en advarsel på generelt grunnlag og for grunner som faller utenfor disse retningslinjene. Disse advarslene behandles på lik linje med andre brudd på regelverket.
   I lettere saker, får du en advarsel før utestenging, mens mer alvorlige overtramp medfører øyeblikkelig utestenging. En advarsel blir nullstilt etter 3 måneder.

   2.3 Administrators rolle på forumet er å ivareta det tekniske slik at forumet "virker" i tillegg til administrering av forumet. Videre innebærer rollen å påse at vi har forumregler som fungerer og en stemning og et miljø på forumet som alle kan leve og trives med. Administrator har også oppgaver når det gjelder moderering.
   Administrator tar i tillegg alle de mer kompliserte avgjørelser på forumet.
   Ved disputter, er Administrators avgjørelse endelig.

   2.4 Administrator og moderatorer vil forsøke å holde alle tvilsomme meldinger borte fra dette forumet, men det er umulig å kontrollere alle meldinger. Alle innlegg uttrykker forfatterens synspunkter, og hverken eierne av Paranormal, eller phpBB vil kunne holdes ansvarlig for innholdet i innleggene her.

   2.5 Moderatorer og admin gjør sin jobb på paranormal.no på frivillig basis.
   Det kan derfor ta tid før det reageres. Ha respekt for at også vi har et liv utenom. Vi tar tak i ting så fort vi har mulighet!
   Dersom en moderator kommer med tilsnakk / advarsel, - skal man etterfølge denne.
   Å ignorere advarsel, eller diskutere advarselen åpent i forum/chat, vil kunne medføre utestengelse fra forumet, for kortere eller lengre tid, også permanent..
   Diskusjoner om /klager på - en moderators avgjørelse skal foregå som PM med moderatoren det gjelder, eller med admin. Det skal IKKE diskuteres åpent hverken i chat eller i forumet.
   Admins avgjørelse er endelig.
   #
  3. *Du har ikke lov til å legge ut informasjon om privatpersoner, hus, eller bilder fra steder hvor du ikke har lovlig adgang.

   Paranormal anbefaler STERKT at man ikke går inn på steder hvor man i følge norsk lov IKKE har lovlig tilgang.
   Selv om et hus / bygning er "forlatt", er det likevel en eller flere eiere av stedet.
   Dette gjør at om man tar seg inn i et slikt hus / bygning, så er det pr lovdefinisjon innbrudd.
   Har man derimot tillatelse fra eier om å besøke stedet, og fotografere, må slik tillatelse forevises Admin før man får lov å publisere bilder på Paranormal. #
  4. Ingen skal leke doktor her inne :

   Andre brukeres helsetilstand, fysisk såvel som psykisk, skal ikke være gjenstand for diskusjon verken i forum, på chat eller på pm. #
  5. *Epostadresser skal ikke legges i åpent forum. Bruk PM-funksjonen!
   Dette er en generell regel for å unngå at søppepost-generatorer bruker paranormal.no
   som epost adresse-kilde for å sende ut spam til våre brukere.
   Det samme gjelder for telefonnumre.
   Dette er en av de grunner som vil kunne medføre utestengelse uten varsel. #
  6. RUSMIDLER
   *Selv om rusmidler er en del av enkelte religioner, ønsker vi her på paranormal ikke å promotere rusmisbruk.
   Det tillates diskusjoner på generelt grunnlag, men diskusjoner
   rundt konkrete rusmidler er ikke lov. Er du i tvil, rådfør deg med moderator / admin før innlegget legges ut!

   Tråder vedrørende rusmidler vil bli moderert etter skjønn. #
  7. Spå meg og Heal meg :

   Spå meg og Heal meg skal man være varsom med.
   Det er opprettet et eget forum for "spå meg", og vi har et forum hvor "healing" er emne.
   Hold slike innlegg til disse stedene, men vær obs :
   Brukere på paranormal er hvem som helst av mannen , kvinnen og barna i gata, - du vet ikke hvem som har svar, eller bare bruker fantasien for å virke "viktig".
   Paranormal.no tar IKKE ansvar for innhold de innlegg som blir lagt inn av våre brukere, og de råd, eller spådommer som dukker opp må taes som det det er, noe noen ukjente forteller deg.
   Derfor ALDRI godta noe fra ukjente. ( det er derfor virus, og annet trøbbel dukker opp i pc og i livene våre ). #
  8. Ingen skal heller leke klarsynt etterforsker!
   Tror du at du sitter på informasjon som angår
   politisaker, skal denne informasjonen gis til nettopp politiet.
   https://www.politi.no/tjenester/tips_politiet/ #
  9. *Spam, samt innlegg som grovt avsporer tråder, er off topic, eller på annen måte bryter med reglene, vil kunne bli slettet, og konto stengt / slettet!!

   Innlegg som åpner med samme sak, og legges i flere forum, vil kunne ansees som spam.

   Et spørsmål får ikke flere svar om samme spørsmål ligger spredd flere steder i forumet.
   Slike "dobbeltpostinger" vil bli slettet.
   Admin og Moderatorer kan slette innlegg som ansees som upassende for tema.
   Begrunnelse for sletting blir ikke gitt !!

   Såkalte forumtroll vil miste tilgang / konto slettes !!!!!

   Admin og moderatorer har sin fulle rett til å slette innlegg som ikke passer på Paranormal.no. Slik sletting gjøres ofte på subjektiv basis,
   Dette INKLUDERER meldinger i tråder, hvor andre meldinger av diverse årsaker har blitt slettet, slik at tråden ikke lenger har en hensikt. Slike tråder slettes uten varsel.
   ( Dette er en del av opprydningsprosessen på Paranormal.no )
   Dersom du har innlegg du vil ta vare på, så lag en kopi på egen PC.
   Paranormal.no har ikke ansvar for innlegg du eller andre har lagt inn, men vi vil etter beste evne holde på innlegg som gir mening i den paranormale verden.

   Brukere med overdreven munnbruk (med det mener vi provoserende ord, banning,sexprat osv) vil kansje få hint på privat om å prøve å "rette seg" opp igjen og innlegg blir slettet.
   Dersom man provoserer, stenges / slettes kontoen!

   Hvis det er innlegg du mener admin eller moderator bør se på,
   bruk rapportknappen [ ! ]

   Ikke diskuter / omtal saken i forumet! #
  10. Husk at ADMIN har tilgang til alles PM !
   Dette er en ren følge av at admin er den som styrer databasen forumet er bygget på,
   og har derfor full tilgang til alle poster i forumet, herunder også PM.

   Admin leser ikke PM uten at det foreligger skjellig grunn, som alvorlige klager fra bruker(e)
   Nytt i denne versjonen av forumet er at PM kan rapporteres !!!
   Både Admin og Moderatorer får da en egen tilgang til den rapporterte PM, slik at man kan vurdere videre saksgang. #
  11. Du har kansje sett denne på forumet ?
   Dette nettstedet benytter cookies (informasjonskapsler) for kontroll med innlogging
   Ved å registrere deg som bruker, og logge inn aksepterer du dette.
   Dersom du ikke akspeterer bruk av cookies, kan du ikke registrere deg eller logge inn.
   Årsaken er ny lov som iverksettes i disse dager :
   http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-083-002.html#2-7b
   § 2-7b. Bruk av informasjonskapsler/cookies
   Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
   1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
   2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.
   Tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 54 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 618).
   NRK skrev:Nå blir forbrukervernet litt bedre på nettet. Heretter skal du alltid få klar og tydelig beskjed når du besøker en nettside som bruker cookies til å lagre og behandle opplysninger om deg.
   Sitat hentet fra : http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.11103813

   Paranormal bruker cookies ( informasjonskapsler) som et verktøy slik at du skal slippe å logge deg inn hver gang du skal se en ny side i forumet. ( hver gang du må til neste side for å lese neste innlegg ). Dette gjelder kun de steder en må være innlogget for å kunne lese.
   Videre MÅ du være innlogget for å kunne skrive i forumet.

   Ved å registrere deg, og logge inn, aksepterer du at paranormal.no bruker cookies.

   Cookies brukes og til litt intern statistikk, som type nettleser som blir brukt, med mer.

   Som elkjop.no sier på sine sider :
   "Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

   Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.
   Paranormal har ikke handlekurv, men vi har innlogging, og ekstra tilgang til noen steder for våre brukere.
   Uten cookies kan vi ikke administrere dette.

   Dersom du ikke aksepterer bruk av cookies, kan du i egen nettleser slå av godkjenning av cookies fra de websider du selv ønsker, eller for alle, og gi unntak til de du ønsker skal få lov.

   Slår du av godkjenning av cookies fra paranormal.no, kan du ikke lenger være innlogget , eller skrive meldinger.
   #
  12. Personvernpolitikk på Paranormal.no

   GDPR - General Data Protection Regulation - skulle tre ikraft 25 mai 2018, men blir sannsynligvis forsinket frem til 1 Juli 2018.

   Følgende råd kommer fra Datatilsynet og skrives i FET skrift, og vår politikk blir kommentert i KURSIV

   - Personopplysninger skal håndteres lovlig, rettferdig, og transparent.
   - Folk må bli fortalt hva som samles inn, og for hvilke formål.
   - Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, eksplisitte og legitime formål. De skal ikke brukes for noe annet formål.
   Følgende personopplysninger lagres på paranormal:
   Epostadresse ( slik at vi kan sende varsler til deg)
   IP-adresse for å kunne oppdage om det er flere kontoer fra samme IP,
   og IPadresse dersom det kommer innlegg av slik art at det vil medføre politianmeldelse,
   og/eller at vi får forespørsel fra politi angående innlegg på forumet.
   Det lagres også cookies, slik at du skal kunne være innlogget på forumet, se
   punktet om cookies i reglene.


   - Personopplysninger skal kun beholdes så lenge det er absolutt nødvendig for det oppgitte formålet.
   - Personopplysninger må være oppdaterte og korrekte.
   Så lenge man er registrert bruker på paranormal.no, vil de registrerte data bli lagret.
   Dvs info knyttet til brukerkonto, som IP adresser, og selvfølgelig epostadresse.
   Se forøvrig siden med regler som også omtaler dette.


   - Folk har rett til å få en kopi av sine data, og kan kreve at disse ikke lenger brukes, eller i noen tilfeller, slettes fullstendig.
   Persondata som vi behandler, består av epostadresse, og iplagring.
   Innlegg som inneholder personsensitive data skal ikke forekomme på forumet, men den enkelte bruker er selv ansvarlig for det som legges inn. Også dette er omtalt i reglene, ( epostadresser skal ikke ligge åpent i forum).
   Selve brukerkontoen kan slettes, men innlegg skrevet av brukeren slettes normalt ikke, da dette ødelegger diskusjonstråder.
   Personsensitive data / som gjør at man kan kjenne igjen en privatperson - får man slettet på forespørsel.
   Dersom en bruker velger å bruke eget navn som bruker ID - ( for innlogging), istedet for et "nick" er det brukeren selv som står ansvarlig for dette.
   Vær obs på at sitater i andre innlegg somregel refererer til "NICK" - og er dette ditt navn, så vil det komme frem i sitatet.
   Endring av nick vil ikke endre siterte nick, dette må endres manuelt av moderator eller administrator.


   - Organisasjoner må implementere tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forhindre at sikre personopplysningene de har.
   ( noe uklar setning)
   Epostadresser, og IP adresser lagres kun for systembruk, dvs utsendelse av epost, og sikring av at
   brukere ikke har flere konto.
   Epostadresser, IPadresser, osv utleveres KUN til myndighet etter at krav om dette er mottatt fra offentlig etat.
   Vi selger ikke epostadresser.


   - Organisasjoner sørge for at alt personell som håndterer personopplysninger er tilstrekkelig opplært i hvordan de sikrer og beskytter slik data.
   Paranormal.no er ikke en registrert organisasjon, men er en privateiet webside/forum.
   De som er moderatorer, og administratorer, har tilgang til å kunne blokkere brukere basert på epostadresse, eller IPadresse.
   Dette for å kunne luke ut "forumtroll" og andre som ikke følger spillereglene for dette forumet.
   Det oppbevares ikke andre brukerdata enn epostadresse og ipadresser i systemet her.
   Uten disse data vil ikke forumet kunne fungere.
   #