Vil du ha en plass å diskutere uten at spøkelser, ufo og slikt flagrer rundt øra ?

Asbjørn har opprettet et nytt forum, som ikke har slike tema.
Også dette nye forumet er gratis å bruke.

Se:
https://www.paran.no/discuss

Oppe i høyre hjørnet i denne meldingen er et kryss som blir synlig når du flytter musepekeren nær det.
Der kan du lukke denne meldingen.

Klarsyn, Spådom & Åndelige sanserProfeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Her diskuteres åndelige sanser som telepati, prekognisjon, klarsyn / clairvoyance, spådom og mer.

Moderatorer: Asbjørn, mod klarsyn, mod hjem

Send svar
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558027 Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence (https://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus) :vismann

Slik vil jeg benevne ham i fortellingene om ham i denne tråden som vil handle litt om hvordan min interesse for ham ble vekket. I mange år var jeg opptatt av hvordan skriftene fungerte. Etter at jeg begynte å lese fra GT, oppdaget jeg etter hvert at dette hadde jeg da lest ett eller annet sted før?

Jeg begynte å notere ned stikkord og stedet jeg noterte det fra, da ble det lettere å finne tilbake til når jeg fant et nytt sted med det samme stikkord – etter hvert kalte jeg det «nøkkelord» - ord som skulle låse opp og sette like fortellinger i forbindelse med hverandre. Det var før pc og data ble ordinært hjemmemøbel. Jeg husker en telefon jeg fikk angående kapring av kunder og salg av datatjenester, da jeg sa at jeg ikke hadde internett fikk jeg til svar at da prøver jeg å ringe deg tilbake om 10 år? Med søk på en nettbibel med stikkordregister er jo notatmetoden en saga blott.

Vel det gikk jo noen år, det tvang seg vel nesten på, men det er et fantastisk hjelpemiddel i hverdagen. Da jeg var i 30 års alderen begynte det vel å melde seg på en profet som jeg ble opptatt av, han var nevnt i en bok utgitt av «Det Beste» (« Reader's Digest) som er et månedsmagasin, boken het «Utrolig men sant» og her var også mannen fra Saint-Rémy nevnt som «Europas største profet» Noen profetiske vers var også hengt etter hverandre som gjorde det hele litt mer mystisk enn andre bøker som opererer bare med enkle vers og er ferdigtolket, det var jo også versene denne boken. Men at det fantes langt over 900 vers (942?) og at de betydde «århundrer» (Centurier) ble veldig mystisk for meg, og satte meg i sving til å skaffe meg mer stoff av ham. Noen norske oversettelser finnes fortsatt ikke av hele samlingen. Det er synd.

Det hele føltes som at ting ble dyttet til meg uten at jeg hadde forberedt meg på det. En dag på jobb kom en som var ny bort til meg og spurte om jeg ville låne bøker av ham, han hadde en hel kjeller full. Jeg lurte på om han hadde noen av profeten fra Saint-Rémy? - Joda, han hadde vært i Sverige og fått tak i hans fulle utgivelse av Åke Ohlmark, og den fikk jeg låne... men den var oversatt på svensk rim! Det ble en masse svenske ord som jeg ikke forsto, så jeg måtte kjøpe meg norsk- svensk ordbok, og det hjalp. Etter hver fant jeg ut at jeg ville skrive den ned, for flere eksemplarer var ikke å få tak i. Den lokale bokhandelen ville bistå meg i forsøket, men det var ikke full utgave det de fikk tak i, så jeg skrev ned den lånte boken, men ikke tolkningene. De var langt ute på viddene. (Forklarer senere)

Det tok noen måneder å skrive ned alt sammen, og plutselig fikk jeg øye på at i et heft av bestillingsbøker fra «Energica» hadde en dansk utgave av profeten fra Saint-Rémy i full versjon. Den ble umiddelbart sendt etter! Og da jeg fikk boken ble jeg skikkelig overrasket! Den var ikke ferdigtolket, og var helt annerledes enn tusenvis av andre eksemplarer, den var ordrett skrevet ned av en dansk lærer fra det danske akademiet som hadde tatt doktorgrad i gammelfransk og underviste i Paris på akkurat det språket som profeten fra Saint-Rémy utgav sine profetier på! Og tekstene han oversatte fra, var et gjenopptrykk fra originalutgaven, slik at en kan være sikker på at den ikke er «fake news», det er ekte vare. Det har jeg satt pris på... for i mitt indre har det kommet tanker om at jeg vil selv tolke og se på tolkningsmulighetene. Alle ord som er tilføyd står i parentes, og kommentarer i vanskelig språkdrakt er lagt i noteform.

Det viste seg at jeg straks måtte legge vekk den svenske utgaven, den bar preg av å være revidert bort fra originalen. Og i tillegg til den profesjonell bokutgaven, fikk jeg tak i full utgave av brevene hans, som dels var til sin sønn Cæcar og kong Henrik II. Disse fungerer som en bruksanvisning eller rettledning til profetiene. Ikke så mange utgivelser som bryr seg med at dette er nødvendig. Jeg skjønte at jeg hadde begynt på noe stort, større en jeg hadde ant. .iik Hva fant jeg ut ved dette? Jo, at dette er hemmeligstemplet materiale om fremtiden, og det bør kanskje forbli hemmelig enn så lenge, for ellers vil det føles ubehagelig for noen. Og de profetiene det gjelder for, hvis de skjønner at det er til dem, vil de kanskje prøve å endre sin skjebne?

Jeg skal prøve å røpe så lite som mulig, men forholde meg til de normale opplysninger som profeten gir i sine to brev:
De er sammenhengende profetier fra 14.Mars 1557 til år 3757 – i C.1.48 sier han år sju tusen er slutten på hans profeti. Den jødiske kalender er nå i år 5779 – og i et av brevene opplyses det med at det 7 årtusen fullfører det hele og slutter i det det 8. overtar. - Det er en viss forskjell i regnestykket som behøver en liten omregning, kanskje en todelt løsning?

14.Mars er en dato som stemmer overens med 2.Mos.12.6 og berører påsken som nevnes i 4.Mos.9.2 – noen oversettelser - (samme problem som man ser ved profeten fra Saint-Rémy) – har «til fastsatt tid» mens andre bruker «den fastsatte tid» - man finner ordet igjen flere steder, som hos Dan.11.35 som setter ordet i forbindelse med endetiden.

Profeten skriver og forklarer profetiene sine som «sammenhengende» og at han har gjort dem dunkle med vilje og har blandet dem i hverandre - stokket - ( som i Bibelen, som tross alt har henvisninger til andre vers) – og at de stemmer overens fra de hellige skriftene. Så nevner han at disse Quatrains (som betyr firelinjede) vil være omtrent umulig å forstå meningene av, men håper at i alle fall byer, navn og stedenes områder, vil vise til hvor det meste vil inntreffe.

I den danske oversettelsen finnes det et kart over hele Frankrike og et over Nord Italia (Balkan) + et navneregister over alle byer og steder som er nevnt i boken. Dermed skulle vel egentlig profetiene være avklart, de handler altså ikke om enkelthendelser som sådan, uten at de har sammenheng internt med hverandre selv om de kan være vanskelig å finne ut av? Dette forklarer også hvorfor redigerte profetier er ute på viddene, en liten utelatt apostrof i fra gammelfransk til moderne fransk, er nok til å få store konsekvenser for hva teksten uttrykker.

Da jeg kom så langt at jeg skulle begynne å finne sammenhenger, måtte jeg systematiser profetiene slik at jeg fikk nøkkelord der også. I Bibelen kan man for eksempel finne «Jomfruen» og «den unge kvinnen» om hverandre... selv om kvinnen ellers er godt forklart både i Esek.16 og Gal.4.23-26, så forstår man ståa mye bedre.

I originalutgaven av den danske oversettelsen er «damen» ofte nevnt, og det er jo bare en annen betegnelse for det samme? Jeg fant også frem til ordet bryllup (og Innvielse), ektemake og brud... de stod i forskjellige vers på forskjellige steder... men hvem tenker over at de hører med i en fortelling som er blitt rotet sammen fordi den tilhører hemmeligheter om fremtidige hendelser? Jeg fant også frem til en skilsmisse, også kalt for paktsbrudd, eller avtalebrudd. Det hele kan dreie seg om det en kan kalle for «talekunst» Og mannen fra Saint-Rémy har ikke akkurat vært beskjeden til vekslinger av ord og uttrykk for en og samme benevnelse. Dermed er fortellingene rettet mot et prosjekt som også står beskrevet i de hellige skriftene, og kan henvises direkte dit om nødvendig.

Det ellers så populære verset 10.72 er nærmest blitt avlyst fordi man som profeten hevder, at man ikke forstår sammenhengene i dette og at opplysningene har en fortsettelse? Man sier at han tok feil... gjorde han?

I År 1999 og syv måneder vil det fra himmelen
komme en stor Redselskonge (?) (spørsmålstegnet finnes i originalteksten)
som vil gjenopplive den store konge av Angoumois
Før og etter vil Mars herske i lykke.

Dette er som med bryllupet, men skilsmissen blir ulykkelig. C.10.72 har en klar utfordring ved å stå opp fra de døde, noe som ikke stemmer med vår tid, da Paulus beskriver at døden er den siste fiende som blir overvunnet i 1.Kor.15.26, slik at årstallet kanskje hører mer hjemme i et privat regnestykke til profeten, som har en skjult agenda for profetien? I alle falle kan en fortsettelse ligge i neste vers som jeg viser til? ;
= Løsning? - I C.4.93:

En slange vil bli sett nær ved den kongelige seng
Av en dame ved nattestid, når Hundene ikke gjør,
Så vil det i Frankrike bli født en fyrste som er så lojal
At alle fyrster vil betrakte ham som kommet fra Himmelen

:vismann
Antall ord: 1592

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558036 Re: Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Det er nesten for galt å la versene stå åpne og ukommentert, for det er vel kanskje ingen her inne som har interesse for noe sååå ukjent? For det blir ukjent da det eksisterer over 900 vers med 4 linjede vers hvor hver linje kan ha tilknytning til alle de andre 4 linjede versene?

La dere merke til at C.4.93 i første linje nevnte slangen? Det er et bibelsk uttrykk for en demon. I Matt.10.25 kalles han for Beelsebus som i fortellingen er en husherre; Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre? - Note : Beelsebul: navn på =djevelen.

Dette er nyttig opplysning for å bevege seg videre. Likedan i 2. linje følger 2 nye nøkkelord: Dame og Hundene, og man ser at de to versene (10.72 og 4.93) begge har «fra himmelen» - alt sammen er også slike nøkkelord man kan gjenfinne i skriftene. I grunnen handler disse nøkkelordene om symbolske ord som betyr noe helt annet. En hund kan brukes til mange ting om en tenker på den som et dyr, mange bruker hundene som vakthund, siden de gjør for det minste. Bønder kan bruke en hund til å gjete, det er også en form for vakt. Den passer på sauer så de holder seg i samlet flokk. I skriften finnes det også gjetere, man tenker på at de er mennesker, men mennesker kan også der bli kalt for dyr.

Et eksempel fra 2.Kong.8.13: Hasael sa: «Hvordan skulle din tjener, en hund som jeg, gjøre så store ting?» Elisja svarte: « Herren har latt meg se deg som konge over arameerne.»

Eller som Fork.9.4 nevner det: For den som hører med blant de levende, er én ting sikkert: Det er bedre å være en levende hund enn en død løve.

Vi kan se at profeten fra Saint-Rémy bruker de samme nøkkelordene som skriften benytter. Vi kan også legge merke til at man i C.4.93's andre linje finner ordet «nattlig» - i 1.Mos.1.5 står det; Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Ordene har gjerne dypere meninger. (Jes.45.7)

Da har jeg laget et grunnlag for å la tekst forklare seg selv, uten selv å begi meg ut i den usikre tolkningsverdenen.

C.10.72's redselskonge med gjenoppliving er nevnt i et annet vers, her fra C.2.30:

En som får Hannibals infernalske guder til å bli gjenfødt
En redsel for menneskene... - teksten om Hannibalsk vrede fortsetter i C.3.93 – Slangen/er også nevnt i C.5.25:

Når den Arabiske fyrste støttes av Mars, Solen, Venus og Løven
Vil kirkens makt gå til grunne over havet
I retning av Persia vil vel nesten en million
Ormer og slanger invadere Istanbul og Egypt.

(Mars, Solen, Venus og Løven er nevnt også i C.1.31, de som har disse navnene til merke )

Ved nattestid er som vist et bibelsk begrep, og omtales mye i profetiboken, men til C.4.93 har jeg satt opp C.1.64 som illustrasjon:

De mente å ha sett Solen ved Nattestid - (Her viser jeg også til C.1.23*) og Høys.6.10, Matt,17.2)
Når man får se grisen som er halvt menneske å se
Støy, sang og slag blir observert utkjempe seg på himmelen.
Og man får brutale villdyr som taler å høre. (flere vers 1.52, 2.24, - Esek.14.21)
*)
Når Solen står opp i den tredje måned
står villsvin og Leopard på marsmarken for å kjempe* (Dan.7.6, Hos.13.7-9)
Trett strekker Leoparden sitt blikk mot himmelen (Åp.13.2)
og ser en ørn tumle omkring solen. (Jes.46.11)

*Her kan jeg tilføye fra C.10.72: «Før og etter vil Mars herske i lykke.»
Og vi kan se at profetiene vil spenne seg over et langt tidsrom. Og det finnes et eksempel i profetiene om at profetier vil komme på avveier i C.2.36:

Den store Profets brev bli tatt og kommer
i Tyrannens hender
Hans intensjon vil være å bedra sin konge
Men hans røveri vil snart bringe ham ut av likevekt

Det nattlige som kunngjøres i 10.72 virker å ha et foregående varsel i C.5.81:

Den kongelige fugl på Solstaden
vil i 7 måneder forut bringe et nattlig varsel
Østens mur vil falle for torden og lyn,
syv dager vil fiendene stå ved portene til Tiden.

Og gjenopplivingen som omtales i 10.72, skjer i Angoumois som er en historisk provins i Frankrike og er ikke Mongolia, som de aller fleste har oversatt det til... den vil foregå i Angouléme som er provinsens hovedstad. - i C.10.17
https://snl.no/Angoulême

Når Dronning Ergaste ser sin datter gusten (Esek.16.1-13)
På grunn av en hevelse som er innesluttet i maven (Fil 3.19 deres tro= gud)
vil der da komme jamrende skrik fra Angouléme
Og bryllupet blir forbeholdt fetteren/ germaneren.
(I 1.61 – den nye embetsmannen for den nye republikken er her nevnt som svaberen/ = tyskeren )

Det hele kan virke nokså vanskelig å følge med i, men alt henger sammen med alt på et vis her, og det hele henger sammen med et av de første versene, C.1.4:

Over hele verden vil det skapes en Monark
som ikke lengre vil være i live eller fred
Da vil Fiskebåten gå til grunne
Den blir styrt til sin største ødeleggelse (Forts. 2.56) – Eller 6.25:

I kraft av uhellsvangre Mars
vil den store fiskers monarki bringes i ødeleggende uro
En ung rød sort vil overta hierarkiet (Høys.1.5-6)
Foræderen vil gå gjennom en dag full av støvregn.

Og 1.15
Mars truer oss med krigsmakten
70 ganger vil han la utgyte blod (Matt.18.22 + Job 5.19)
Predikerens kar og fordervelse (Matt.24.24)
Og i høyeste grad de som ikke vil vite noe av dem (6.67)

Det er umulig å finne ut av hvor begynnelsen av profetien befinner seg, men jeg har en viss følelse for et vers som antyder en nødsituasjon for noen i et presset område:

2.82: Av sult vil byttet gjøre ulven til fange (1.Mos.49.27 Benjamins stamme)
Angriperen vil da være i ytterste nød (Matt.8.12, 10.27)
Da den uskyldige i forveien har den siste plass (?) ( se v8 under)
Kan den store ikke unnslippe midt i kamptummelen.

Her anbefaler jeg å lese stykket om Herrens vingård i Jes.5.

7 For vingården til Herren over hærskarene,
          det er Israels hus,
          og menneskene i Juda
          er hans kjæreste hage.
          Han ventet rett, men se, det kom blod,
          rettferd, men se, det kom skrik! (fra Angouléme?)

    8 Ve dem som legger hus til hus
          og føyer åker til åker
          helt til det ikke er plass igjen
          og dere er de eneste
          som er bosatt i landet!
https://www.nrk.no/urix/israels-statsmi ... 1.14699329

Flere hint

1.5: De vil bli jaget for å føre langvarig kamp... (i mangel av land.)
2.49: Det første monopols rådgivere, erobrerne blir ført på avveier av Malta, Rhodos, Bysanz for deres utstilte folk. De fluktforfulgte mangler land.
1.14: Viser sanger fra et slavefolk som er tilfangetatt av fyrster* og Herrer* og satt i fengsel vil av fremtidige hodeløse idioter bli mottatt med guddommelige taler. (Apg.7.7)
1.49: Lenge før slike kamptummler vil de fra østen ved månens kraft i år 1700 foreta store bortførelser (Esek.17, vintreet/stokken bortføres til kremmerlandet, som er Kaldea, Esek.16.29)
1.74: Etter å ha hatt fast bolig, vil de flakke rundt i storriket...
1.91: Gudene vil la menneskene få inntrykk av at de er opphavsmenn til den store konflikt – Innen himmelen blir sett skyfri, svinges sverd og lanse slik at det blir større sorg mot venstre hånd.
1.94: I Selinhavnen blir Tyrannen drept men friheten dog ikke gjenerobret –

Selin er stavet på flere måter som Celin og Celin Chyren og bare Chyren, eller Chiren i andre vers, men blir i C.4.77 nevnt som verdens kristne konge. Og døende ber han om å bli gravlagt i Frankrike, i Blesisk jord, Blois er en by i vest – Frankrike. (Jes.53.8-10)

Fyrster og Herrer: I den boken jeg har, er det oppført noen vers som er lagt til etter C.8.100 og anmerket som 8.B og inneholder 6 vers. Her finnes det noen advarende vers samt litt avslørende info. :sjuk
C.8b,2:
Flere vil komme og tale om fred blant monarker og høymektige Herrer
Men den vil ikke bli så hurtig tilstått
med mindre de overgir seg i høyere grad
enn andre adlydende (* sannsynligvis de tilgitte som mangler land) + C.11.34:

Fyrster og Herrer vil alle føre krig mot hverandre
Den kjødelige fetter, bror mot bror. Avsluttet er den lykkelige Bourboners Araber (Luk.12.49-53)
De så elskverdige fyrster av Jerusalem vil få den enorme og avskyelige handling
som er begått å merke på deres pengeløse pung.

Da er alle som har lest dette kanskje blitt klar over hva disse profetiene handler om.
Antall ord: 1591

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558037 Re: Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Jeg vil kunne fortsette og nøste videre i disse profetiene for å vise til at de alle har en innbyrdes sammenheng, men over lang tid. Profetiens tidsperiode har så vidt startet tatt i betraktning av 1.48 som antyder en oppfyllelse av profetiene i det 7. årtusen. Her forklarer han i et av brevene at det 7. årtusen fullender det hele, i det hvor det 8. overtar hvor firmamentet tilhører den store Gud.

Ved å se litt nærmere på 1.48 vil en kunne se at det er foregitt en vag detalje til regnestykket og profeti tiden.
Her er 1.48:
Etter at det er gått 20 år av Månens styre,
vil en annen sitte inne med dens/ sitt monarki
syv tusen år, da så Solen overtar dens trette liv
Da vil min profeti gå i oppfyllelse.

Det er fra brevet hans klart at hans profeti varer ut det 7. årtusen. Hans profeti tid later da til å være 2240 år, og da må man bruke disse opplysningene baklengs til å finne oppstarten? Jeg tror nok at 10.72 er reell nok, i det man kan se at opplysningene oppgraderes om man finner tak i mer av sammenhengen i profetien. Når versene på denne måten sender deg stadig videre til andre vers igjen, er det klart at til slutt har man tatt alle? Da jeg hadde oppdaget dette, prøvde jeg det samme på Bibelen, men hadde liten tro på at den ville fungerte på samme måten, men joda, hittil fungerer det perfekt, og alt stemmer. Og virkeligheten er mer her nede på marken, enn der oppe, og i tråd med Jesu forventning – da tiden kom og han skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem, for det var dit han ville dra... og slik er det nå også.

Hvordan man regner kommer det litt an på, for vår regnemåte er sånn at da vi var i år 1900, så regnes det som 20. århundre, og da vi er i det 20. århundre, så regnes det for det 21. århundre, men den jødiske kalender er spesiell, den organiserer året og holder rede på festdager. De sier ikke at de er i det 6. årtusen når de bare er i det 5, men rett meg opp om jeg tar feil her.

Siden Storriket ble nevnt i del av siterte 1.74, kan jeg opplyse at det har sin opprinnelse fra 9.45:

Han vil aldri bli trøtt av å stille spørsmål
Den store Mendosus* vil oppnå sitt storrike...

*Mendosus betyr « den feilfulle» (fra latin) – og i 9.50: Mendosus vil hurtig komme til sin høye makt i det han setter les Norlaris litt i bakgrunnen. Den røde blir gusten og den mandige trer inn i innterrenget.

Gusten var også nevnt i 10.17 – og den røde er ingen andre enn ham som Rebekka fødte først i 1.Mos.25.23-25: Herren sa til henne: «To folkeslag er i ditt morsliv, to folk skal skilles før de blir født. Det ene blir sterkere enn det andre, den eldste skal tjene den yngste.» Da tiden kom og hun skulle føde, var det tvillinger i morslivet hennes. Den første som kom, var rød og hårete som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esau.- 1.Mos.36.1: Esau, det vil si Edom. (Edom nå Jordan)

Ettersom det er brukt flere kalendere må man systematisere dem for å finne ut gangen i dem. I centurie 11 er det en veksling mellom år 1600 og år 600, men oversetteren skriver her at år 600 er å regne som år 1600. (Mens år 1600 ikke er vår tidsregning? men trolig en tredje som er hans egen eller noe?) Han har skrevet at han har beregnet tiden til flere, men at han ikke kan gjøre alle til lags. Derved trer også årstallet 666 frem i denne centurien, med henblikk på Fønix i 11.53 - inntil 670 er det dens bolig...

Centurie 11.1 begynner med: Et nytt århundre vil skape en ny allianse. En marki verdighet blir anbrakt i jollen. Den sterkeste av de to vil vinne. En Hertug, en Konge, Firenzes galei. Havn i Marseille – Jomfru i Frankrike. Man vil rasere Chatrine's sterke leder.

En marki verdighet betyr et avgrenset område innenfor et lands grenser – så det kan jo se ut som at det blir en tostatsløsning da? Men at det ikke vil holde i lengden.

11.17: 605, 606 og 607 vil helt frem til År 17 vise oss brannstifterens vrede, hat og misunnelse, som rett lenge har ligget skjult under Oljetreet. Han har skjult krokodillen på jorden. Det som var dødt, vil for den situasjons skyld være i live.

11.25: 606 - 609
En kansler, tykk som en okse og gammel som verdens Fønix vil ikke lengre lyse i dette landområde. Han vil gå fra glemselens skip* til de Elysæiske marker for deretter å ta rundturen.

(* Karons båt over glemselens flod Styx, som fører til dødsriket.)

11.25: I År 1609 eller 14 vil den gamle Karon holde påske i fastetiden. I 606 vil Legen sette det skriftlig opp og forbauses over alt dette. Men den ene av de to vil med full sikkerhet møte opp (for retten?)

11.30: På kort tid vil den store sykdoms lege og Iglen, ulike i orden og rang sette ild på Oljegrenen. Posten vil løpe til begge sider, og deres storrike blir anfalt av slik ild som gjenoppblusses av den frie, etter at salvingen er avsluttet.

Legen: Matt.9.12-13, Luk.4.23, Oljegrenen: Jer. 11.16: Et grønt oljetre prydet med fager frukt kalte Herren deg; under stort og veldig bulder tender han ild på det, og dets grener brytes av. - Rom.11.17f. - den frie: Gal.4.30-31: Men hva sier Skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn.  Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.* - Ilden: Åp.13.11-13 Det annet dyr steg opp fra jorden som bruker all makt det første dyr hadde, det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. - Salvingen: Dan.9.24:  Sytti uker er bestemt for ditt folk og din hellige by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å sone skylden og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste.
(Den frie kvinnen/dame – det nye Jerusalem. Gal.4.26)

Det man kan se av dette er at også Bibelen er profetier inntil man har erfart at det som står skrevet er blitt oppfylt i en kommende fremtid. Det er så pass nært at det snart ikke lengre kan skjules som forgangen tid. Det er for mye som ikke stemmer med fasit.

Eller hva var det Randi Irene Losoa så angående denne mannen i sølvdrakt som hun så sitte ved makten i Midtøsten? ( i boken «Veiviseren» )
Antall ord: 1226

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558038 Re: Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Storriket er igjen nevnt i 3.28:
Av svak jord og fattig slekt vil han ved hjelp av ende og fred
nå frem til storriket
Lenge vil et hunnkjønnsvesen regjere
Aldri er det dukket opp en ved makten som var så slem som henne. - (I 9.10 er hun nevnt som en hunnbjørn/ binne – Hos.13.8 )

Første linje (fattig slekt) leder faktisk til 3.35 ( fattige folk) - som også er brukt til tolkning av Hitlers barndomshjem, men det er nok feil:

Dypest inne fra Europas vesterland vil det bli født et lite barn av fattige folk
Han vil med sin tunge føre en stor skare med seg. Hans ry vil vokse mer i østens rike.

En oppgradering av barnet er gitt i 5.34:
Fra det dypeste i det Engelske vesterland, hvor lederen over den britiske øy befinner seg
vil en flåte seile inn i «Gironde» via Blois med vin og salt samt ild skjult i tønnene.

Verset leder oss videre vestover og til 10.66: Londons leder i kraft av Amerikas rike – Skottlands Øy vil gjøre det verre for deg i frostperioden. De vil som konge tilbakegi (?) en så falsk antikrist som vil sette dem alle inn i kamptummelen.

Disse tre versene ser ut til å henge sammen med hverandre, hvor opplysningene kommer punktvis; Først henvist det til Europas vestligste hjørne (dypeste), og så til England hvor så Amerika synes å ha en overordnet ledelse? Barnet er heller ikke et barn som sådan, men en slekt (som forandres til noe fremtidig større) fra et folkeslag som har mistet sitt territorium. Jeg har allerede nevnt 1.5: Jaget for å føre langvarig kamp. I 4.69 landsforvist.- og i 1.59: De landsforviste som er deportert til øyene vil ved endringene til en grusommere monark bli myrdet, og det vil bli sendt gnister fra dem som ikke har vært tilbakeholdene med å tale.

5.93: Under den runde månekulens jord, når Merkur er hersker vil øyen Skottland frembringe en Lysgiver som vil bringe Englenderne til sammenbrudd.

6.27: På øyene, fra fem floder til en. I kraft av den store Selin- Chirens nymåne. Den enes vrede gjennom luftens støvregn, seks unnsluppet. Byrder av stoff – skjult.
3.78: Skottlands leder sammen med seks fra Tyskland tatt til fange av orientalske sjøfolk, de vil oveskride Calpre (Gibraltar) og Spania så de kan være tilstede i Persia for den nye engstelige konge.

6.2: I ca. År 580 vil man avvente det meget merkelige århundre. I År 700, og tre himler er vitner på det, at flere riker – En til Fem – vil foreta en endring.

Det heves over enhver tvil over at mange av profetiene er blitt gjenstand for livlig fantasi og tolkninger, som at Hister skulle være ment som Hitler? Det har jeg aldri trodd noe på, men vi kan jo se om det har hold i seg? Eller hva gjør man med de andre opplysningene som kommer på rad og rekke?

2.24: Villdyr drevet av vanvidd av sult vil svømme over flodene, (1.64)
De fleste fra markene vil være i mot Hister, han vil la den store slepe inn i et jernbur, når Germanerens sønn ikke retter seg etter noe.

Jeg har forståelse for at det er lett å tro at det er en skrivefeil for Hitler, men jeg vil heller vise til den tyskeren som nevnes gjennom flere andre vers (I C.10.17 og 1.61 - bryllupet blir forbeholdt fetteren/ germaneren og den nye embetsmannen for den nye republikk) Jernburet er også nevnt i 1.10: En slange blir overført til et jernbur hvor kongens syv barn er fanget. De gamle og fedrene vil forlate helvetes dyp...

Så dette tilhører nok noe helt annet? Men vi får se hva 4.68 sier?:

På et meget nært sted ikke langt fra Venus, står de to største fra Asia og Afrika som man vil si kommer fra Rhinen og Hister. Det høres skrik og gråt på Malta og den Liguriske kyst.

Ok?

5.29: Friheten vil ikke bli gjeneropprettet, en sort, grusom simpel, urettferdig vil oppta den når materialet over Hister er blitt bearbeidet, blir republikken Venezia fornærmet.

5.68: I Donau og Rhinen vil den store kamel gi seg til å drikke, han vil ikke angre det, de fra Rhöne vil skjelve, og de fra Loire vil skjelve enda kraftigere og nær ved Alpene vil Hanen ødelegge ham totalt. (Hister er ikke nevnt i dette verset som også er et antikt navn for Donau, som i dette verset viser seg å ha en araber på bredden? - Neste vers vil avsløre? Man kan jo si at oppklaringer er gitt mye spillrom seg i mellom, slik at man skal miste tråden og sammenhengen?:

1.40: Når den falske trompet foregir sinnsyke, vil Istanbul foreta en lovendring, Histra fra Egypt som vil ønske at man bryter, utsender et lovbud som endrer mynt og finhet.

Har jeg henvist til Esek.17. tidligere om vintreet?, vel tolkningen er satt fra v12: Si til den trassige ætten: Skjønner dere ikke hva dette betyr? Si nå: Babel-kongen kom til Jerusalem, tok kongen og stormennene hennes og førte dem med seg til Babel. Han tok en mann av kongelig ætt og sluttet en pakt med ham, med de forbannelser som hører til. Han tok landets stormenn med seg. Slik skulle riket holdes nede for at det ikke skulle reise seg igjen, men holde pakten med ham og bestå. Men mannen gjorde opprør mot ham og sendte sine budbærere til Egypt for å skaffe hester og mye folk. Vil dette lykkes? Kan den slippe unna som gjør slikt? Kan han som bryter pakten, slippe fra det?
Men mannen gjorde opprør mot ham og sendte sine budbærere til Egypt for å skaffe hester og mye folk. Vil dette lykkes? Kan den slippe unna som gjør slikt? Kan han som bryter pakten, slippe fra det?

1.49: Lenge før slike kamptummeler vil de fra østen ved månens kraft i år 1700 foreta store bortførelser i det de underkaster seg nesten hele det Nordlig hjørne.


Det var nok ikke Hitler?

5.74: Av Trojansk blod vil det bli født et Germansk hjerte som vil komme til så høy makt, at han vil kaste det fremmede Arabiske folk ut, mens han vender Kirken til dens fordums fremtredende posisjon.

2.60: Den Puniske tro (Islam) blir brudt i østen av den store Iud (jøde) og Rhõne, Loire og Tajo vil skifte når muldyrets sult blir mettet... (eselet)

6.36: Verken godt eller ondt ved slaget på jorden (Rom.9.11, 1.Mos.25.23)
vil komme til Perugias grenser mens Pisa er i opprør, vil Firenze se at det må være en ulykke -
At kongen blir såret ved nattestid på et muldyr i sort antrekk...

3.98: To kongelige brødre vil føre krig så kraftig, at krigen vil oppta befestede steder. Deres strid vil stå om rike og liv.

3.94: I 500 år vil man ikke lengre ha regnet med den som var sin tids pryd. Så vil han plutselig gi stor stråleglans, hvilket i det århundre vil gjøre dem meget glade.

3.97: En ny lov vil oppta en ny jord mot Syria, Judea og Palestina. Det store barbariske storriket vil styrte sammen innen Phøbe (Månen) avslutter sitt århundre. (1.48?)

4.21: Månen står midt om natten over det høye berg. Den nye «Sophir» har kun sett den med en hjerne. Han oppfordrer gjennom sine disipler om å bli udødelige. Øyne mot sør setter med tegn hender og legemer i brann.

6.18: Den store Konge blir sviktet av Fysikerne, ved skjebnen, ikke ved jødenes kunst er han i live, han og hans art blir drevet høyt opp til makten. Nåde blir tilstått folk som hater Kristus.

9.100: I et sjøslag vil han bli overvunnet om Natten. Ilden påfører ødeleggelser for skipene i vesten. Ny overskrift hvor det store skip er farget, vreden har seiret og seieren vunnet i støvregnet.

I de siste versene har jeg ikke fulgt en mulig sammenheng, men de passer bra som avslutning, i alle fall for denne gang. Håper at noe av dette er gjenkjennelig fra andre skrifter.
Antall ord: 1430

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558041 Re: Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Jeg synes det er interessant å få profetiene til å høre sammen, de forteller en utrolig historie som tilhører fremtiden. Forkynneren vet og sette ord på akkurat det med: «Hvem lar menneskene se det som senere skal komme?»

Men slik jeg leser profetens ord til sin sønn i brevform, kan det for meg se ut som at det er et metaforisk brev adressert til en langt annen, og en mer høyaktet sønn (?), i og med at han beskriver hans ennå svake hjerne ikke kan oppfatte profetiene (at de handler om ham) som med tiden skal kunne erkjennes og betraktes som sanne, og som han også vil få erfare. - Det er jo som sådann en underlig form å henvende seg til sin egen sønn på (?) til en profeti å være, da den strekker seg såpass langt frem i tid?

Min første test på om det lot seg gjøre å få frem sammenhenger ut av profetiene, valgte jeg ord som i seg selv antydet en sammenheng. Ord som bryllup,ektet, ekteskap, brud og brudgom, ektemann og hustru, bryllupsang, skilsmisse, ekteskapsbrudd, enke, enkemann osv. - Det hele blir litt spektakulært når en leser det, for å si det sånn... og om det jeg antyder stemmer, vil en senere tid vise? Mange av versene tror jeg skjeldent er tatt frem og sammelignet med noe.

Ordet bryllup/-et, forekommer flere ganger, og ser ut til å begynner med en advarsel i C.6.73: I den store stad, en munk og en håndverker som bor nært ved porten og murene (røpe?) en hemmelighet mot Modena, i det de sier; Pass på! (Men de (?) blir) forrådt for å handle under foregivende (fiksjon- jus) giftemål... - Det utdypes i 8.25?

Den forelskedes hjerte, åpen for en flyktig kjærlighet, vil la Damen bortføre i bekken; Det halve onde vil tvert i mot (?) gjøre (henne) lidderlig; Faren til de to vil fjerne sjelen fra legemet.

Da er man tilbake til 10.17 som er nevnt tidligere angående Angouléme; Og bryllupet (blir) forbeholdt fetteren/ Germaneren ... fortsettelse følger i 10.52?

På det sted hvor Leie og Schelde (to elver) blir forent, vil bryllupet gjennom lang tid bli innrettet. På Antwerpen's sted hvor de bakser med ankeret, vil den unge (bringe) alderdommen ubesmittet trøst.

Det åpnes opp muligheter til å utdype hva som videre vil skje i mellom bryllupsdag og skilsmisse... men det blir for avansert å komme inn på dette nå. Så jeg forholder meg bare til dette uten å komplisere, annet enn at den unge blir født i det britiske rike (10.40).

10.55: De vil feire det ulykkelige bryllup i stor glede, men avslutningen (blir) ulykkelig; Ektemann og moren vil forakte svigerdatteren; Phybe (dvs Månen) (er) død, og svigerdatteren (blir) mer ynkelig.

10.84: Den likefremme/ uektfødte kvinne (vil komme) til et så høyt (nivå) – høyt, ikke lavt; Den sene hjemkomsten vil gjøre ektemannen til freds; Klagen vil ikke være uten diskusjon, når man (?) bruker og splitter all sin tid.

1.88: Det guddommelige onde vil overraske den store Fyrste; Kort forut har han ektet en kvinne; Med ét blir hennes/hans støtte og anseelse ubetydelig; Rådet dør for det glattrakede hodet.

(annen uttalelse om denne dame/ kvinne: 4.57: Den store Konges uvitende lyst/ misunnelse (blir) utholdt; (Han) vil fremføre uttalelser (for å) forsvare skriftene; Hans hustru (som) ikke (er) en kvinne fristet av en annen*. Mer dobbelt vil to ikke gjøre sterk eller skrik. ) -

(* Dette forklares i 11.44: Den smukke rose (som blir) beundret i Frankrike (blir) til slutt begjært av en meget stor Fyrste (i) 610, da vil deres kjærlighet fødes. (Men) fem år etter vil (hun) fra en stor's side bli såret av en pil fra Amor; hun vil sitte i fellen, Hvis (?) hun 15 år gammel vil få hjelp fra Himmelen.)

9.34: Den utløste part vil bli en mitrakledt* ektemann (*rang av biskop) ...

6.59: En Dame vil i stor opphisselse på grunn av raseri over ekteskapsbrudd gi seg til å be sin Fyrste innstendig om ikke å si det. Men snart vil sladderen bli kjent... 8.14 Den store tillit (og) den store mengde av gull og sølv vil blende æren i begjærlighet; Ekteskapsbryterens fornærmelse vil bli kjent, og han vil nå sin store vanære.

8.70: Han vil dra inn som en ekkel, ussel, infam (person) som tyranniserer Mesopotamia. Alle (hans) venner (er) skapt av en ekteskapsbrytende dame...

6.6: Damen (er) blitt alene tilbake i riket; Den eneste (sønn?) er død som den første i ærens seng: I 7 år vil hun være gråtekvalt av smerte; Derpå (får) hun et langt liv ved makten med stor lykke.

Hvordan versene innbyrdes skal plasseres er usikkert, men en ser i alle fall at det er en gjennomgående sammenheng?
Det finnes andre oversettelser som neppe har god nok oversettelse til å følge mitt opplegg, som denne: http://www.nostredame.info/6a.html
Antall ord: 855

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 6
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#559518 Re: Profeten fra Saint-Rémy-de-Provence

Innlegg av Morris »

Får liksom ikke til å la være å nevne enkelte forutsigelser som ligner på det en ser rundt oss nå for tiden, selv om det tidsmessige skulle ligge et stykke lengre inn i fremtid?
Et kjent vers som trolig ikke er nevnt i norske utgivelser, annet enn i boken "Utrolig men sant" fra The Rader Digest (Det Beste) Verset lyder:
Når de fra Nordpolen er blitt forente sammen, oppstår det stor redsel og frykt i Østen. Når en nyvalgt blir støttet, skjelver den store...
Disse linjene kan jo indikere Natoalliansen, men som jeg har vært inne på tidligere i Terras tråd (https://www.paran.no/forum/phpbb3/viewt ... 27&t=27670 ) så er Anton Johansen inne på infrastruktur som i dag mangler, samt tilknytningen for et par andre land som ikke er medlemmer enda. Den nyvalgte kan godt tolkes som den som står imot innlemmelsen av et nytt storrike? Barbarene nevnes også i dette verset.

Et annet vers som også er knyttet til dette lyder: Under påtatt skjær av å ville fjerne folk og stad fra trelldom, vil han selv tilrane seg den. Han vil handle av et ungt ludders bedrageri og blir overgitt til marken mens han leser den falske preken.

Enda et: Hva jern og brann ikke har formådd å fullføre, vil den blide tunge* gi seg til å utføre i rådet. I hvile og søvn vil den la kongen drømme at fienden er mer i brann og mister soldatblod. (*nevnt i et annet vers som Borysthenes/ myt. navn på elven Dnepr)

Til slutt: Den hemmeligholdte/ samtidige krigslist vil være sjelden* Døden reiser seg på opprørsk vei gjennom egnen. Ved hjemkomsten fra barbarreisen vil de lovprise den protestantiske innmarsj.

* Den sjeldne krigslist er knyttet til et annet vers angående dette, og lyder slik: Fyrsten er en sjelden person i henseende til medynk/fromhet og mildhet - vil med døden gi seg til å endre et stort kjennskap...

Selv om noen vers ligner kan det godt være at handlinger også ligner hverandre, hvis ikke vil vi oppleve at verden slik vi er blitt vant med vil endres nokså dramatisk. Vi håper det ikke er tilfelle.
Antall ord: 373

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Send svar

Returner til “Klarsyn, Spådom & Åndelige sanser”