Klarsyn, Spådom & Åndelige sanserKlarsyn om Jesu fødsel

Her diskuteres åndelige sanser som telepati, prekognisjon, klarsyn / clairvoyance, spådom og mer.

Moderatorer: Asbjørn, mod klarsyn, mod hjem

Send svar
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 2
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558980 Klarsyn om Jesu fødsel

Innlegg av Morris »

Skal prøve å ta opp igjen en misforstått sak, fødselen av Jesus Kristus, som man dernest tror er en mannsperson ved at bibelen tittelerer vedkommende på forskjellige måter, også ved å bruke «ham» - men dette er narrativer for å kunne holde hemmeligheten om «ham» skjult til tiden da alt skal komme frem i lyset.

Denne tiden er slutten på det vi kaller for tid, også kalt for endetiden. Den er forklart slik i Åp.10.5-7: Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er ute.(Den er slutt) Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.

Guds mysterium er i Kol.2.2 benevnt som Kristus som altså ikke er fullført før tiden opphører, så hvordan kan man påstå at mysteriet er født eller påbegynt? Allerede ved tidens ende er det kargjort at Kristus ikke er fullført før man har hørt siste basun lyde. Det er jo en stor misforståelse i forhold til de som holder fast på en korsfestelse? Igjen bruker skriften «narrativer» for å holde en hemmelighet skjult – men samtidig forklarer disse, men man må lete dem opp, for de ligger spredt (ikke i sammenheng) – Paulus skriver i 1.Kor.1.20-24 at verden ikke bruker Guds visdom (skriften) til å forstå hans visdom, men forkynner dårskap da man forkynner en korsfestet Kristus.

Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger (verden som forkynner slik dårskap) – Altså er korsfestelse et narrativ for å lure verden for at oppfyllelsen skal skje etter Guds plan. Ordet korsfeste er tatt opp i en fotnote hos Joh.3.14 hvor dette verset antyder at menneskesønnen må løftes opp på samme måte som Moses løftet Slangen opp fra ørkenen. En antydning om at de er av samme opphav? Fotnoten forteller: bli løftet opp: Det gr. ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. Jfr.:Joh.8.28 og 12.32 og når jeg blir løftet opp skal jeg dra alle til meg.

Det ligger altså an til en «opphøyelse» istedenfor en korsfestelse... men det har vel heller ikke skjedd siden alle de som ligger i sine graver fortsatt befinner seg der? (se Sønnens fullmakt Joh.5.28 for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme frem...

Det er ikke dette vi får høre fra kirkene i påskehøytiden, men korsfestelse, død og oppstandelse... Ok, men Paulus ødelegger igjen «narrativet» i 1.Kor.15.26 hvor det heter at døden er siste fiende som overvinnes – altså ingen oppstandelse før døden er bekjempet. Det er ingen trylleformel for oppstandelse, men nidkjær forskning – vitenskap/ = kunnskapens nøkkel (Luk.11.52) Paulus er svært nøye med å kunngjøre i begynnelsen av kapitlet at døden og begravelsen er etter skriftene.* (Og ikke etter alle andre oppfinnsomheter)

Da er man kommet så langt at man kan begynne å nøste opp noen misforståelser? Hvis man søker (googler) når ble Kristus født, hva finner man da? Jo, bare feil og gjetninger! Man holder seg nær Herodes for å ha et holdepunkt. Men nå står det jo hvis man holder seg til skriften i Matt.1.7 at det er 14 ættledd mellom bortføringen til Babylon og frem mot Kristus? Et ættledd er i følge Job 35 år, så da er det 490 år mellom bortføringen til Babylon og frem mot Kristus. Bruker man det historiske Babylon vil det neppe samsvare med verken Herodes eller Kvirinius, dessuten passer ikke dette Babylon inn med det Babylon som beskrives i Åp.17., og som var beruset av blodet fra de hellige og Jesu vitner og som Lammet selv skal bekjempe (i v12-13) De 490 år passer nøyaktig inn i Daniels 70 år uker i Dan.9.24 (70x7)

Det Babylon som menneskesønnen føres til er beskrevet i Esek.12, og det skal bli et varsel for Israel.... Det er ikke bare til Babylon men bortenfor det (Apg.7.43: Nei, dere bar på Moloks telt og guden Refans stjerne, bildene som dere laget for å tilbe dem. Men jeg vil flytte dere bortenfor Babylon.

År 0 er nok et for tidlig tidspunkt for Kristi fødsel da hans gjerninger bare skulle dreie seg om ca 30 år, så det er en håpløs diskusjon mellom tro og fakta, da hans gjenkomst (2.komme) bare skulle dreie seg om å hente sine etter skriftene (Heb.9.28) Denne tiden kalles for oppstandelsens dager – (Joh.6.37-40) Jeg ville ikke funnet på å sette opp en plan for hvordan man skulle kombinere hans 2. komme med gjerninger (krig – Luk.12.49-53) og frelse samtidig, for ingen av profetiene er oppfylt – bare i fantasien for noen-..

Bibelen er som sagt kjent for å bruke symbolikk og ligninger, navn har ingen unntak, ofte forklares navnene hva de betyr, men ikke alle. Herodes betyr helt, Jesus kaller han for «reven» (i Luk.13.32) da disiplene kom for å advare Jesus om at Herodes hadde tenkt å drepe ham, sier Jesus til dem: «Gå og si til den reven: I dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet.
Ikke så mye som tyder på korsfestelse her da... men målet er jo å finne frem til det evige liv ved å oppheve døden som siste fiende... så målet må jo ligge ved det som i Matt,13,39 kalles for høsten og verdens ende?

Når jeg allikevel skriver om disse tingene kan jeg fortelle at det hele tiden finnes koblinger mellom skriften og profenet fra Saint-Rémy-de-Provence, hvor han nevner «helten og gyvelen» også reven er her tittelert ned det franske ordet som ligner et navn: Renard som også betyr reven – han er nærmere beskrevet i Q 8.41 som en som ikke sier et ord og blir valgt (som leder?) Han spiller offentlig helgen ved å leve av byggbrød – det er en eller annen vanskelig bibelsk beskrivelse av kornslag som igjen har en annen oversatt betydning, han bruker også såkorn om mennesker.. (se 1.Kor.15.35-37: Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.)

*Når det gjelder døden og oppstandelsen for Kristus forstår man den ikke fordi man tenker ikke at skriften (her Bibelen) er bygget opp på en annen måte, beregnet for å skjule hemmeligheter, men de kan spores opp ved at man finner frem til alle krumspring av ord som betyr det samme. Som man allerede ser av Matt.1.21-23 får ikke Jesus sitt navn før åtte dager har gått og Salm.90.4 antyder at en nattevakt, eller en dag er å regne for 1000 år. I stedet blir han kalt for Immanuel som betyr «med oss er Gud» - legg merke til at dette er en flertallsbenevnelse som er brukt flere ganger også om Gud. - Da sa Gud: La «oss» lage mennesker... Herren Gud sa: Se, Menneskene er blitt som en av «oss» Vi forestiller oss jo at Gud er én?
Flere steder i NT står det at dere (disiplene) er lemmer på Kristi kropp...(Rom.12.4-5, Ef.5.30, 1.Kor.6.15, 12.27)
Men det er mer her som må plasseres, for det heter også at Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.
Englene hvis dere har slått opp på henvisningene er høstfolk, de er himmelske vesener som tidligere har levd sine liv som mennesker. (Matt.22.30) Dette var tilleggsopplysninger, for det tilhører mer til Jesu død...: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»

På grunn av at Jesus ikke bare er én, men har lemmer i form av flere mennesker har han ikke den mulighet av å lide døden helt ut, men en rest vil overleve og skape nytt liv... bare se videre...Matt.16.28 viser til Matt.24.24 hvor teksten stadig fornyer informasjonen til noe konkret: Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.
Her kan man godt se at frelseren er en slekt, man finner ut akkurat det samme om en følger sporet av «Veien – livet – og sannheten i Apg.24.14 – i denne finner man både kvinner og menn (Apg.22.4)

Så hvordan overlever frelseren av de som står sammen med «ham»? - Jo, da må vi en svippomtur til Sardes, der heter det i Åp.3.1-5: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.
Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det.Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.

Det er nok her at Guds herlighet blir ferdigstilt – på nytt. Ved svakhet vinnes det styrke av det som er igjen av sekten... Jes.35 Den Hellige Veien...
Antall ord: 1791

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Innlegg i tema: 2
Innlegg: 1080
Startet: 15 Nov 2012 14:05
11
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Har takket: 390 ganger
Blitt takket: 557 ganger

#558984 Re: Klarsyn om Jesu fødsel

Innlegg av Morris »

Fødselen gitt ved en annen innfallsvinkel

Det finnes flere måter å regne ut Jesu fødsel på, og det er jo underlig at ingen har oppdaget dem? Kanskje er det bare meg som driver med vranglære med dere? Men jeg er ikke som disse i 2.Pet.2.1-4, ikke kan jeg huske å ha vært frikjøp, ei heller en fallen engel, men prøver etter beste evne å forholde meg til de skrevne ord fra profeter og evangelister, og gjør bare de samme ting som Lukas skriver om fra starten av, altså fra Luk.1.1:

Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede
Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Jeg har lenge skjønt at fremstillingene ikke har vært av sammenhengende art, derfor er det litt av et arbeid med å finne frem til sammenhenger, for egentlig har man følelsen av å bli sendt fra en lignelse inn i en annen, Men til sist blir man jo lovet å få en oppklaring i det Gud beskriver som en tale med bilder, et gåtefullt språk fra gammel tid. (Salm.78.1-3, Ordsp.1.5-6) Ved å bruke søkeord - registret i f.eks. Nettbibelen.no kan man søke etter det utroligste, og følger man spesielle ord i en sak, kan man gjenfinne sammenhenger. Et godt søk er «jorden var øde og tom» - og siden det finnes bare 2 steder, er det et godt bevis for at Bibelen oppdaterer seg selv, først i en gåte/ et bilde/ en lignelse, deretter oppklaring.

Denne metoden er det jeg bruker + at jeg også følger vershenvisninger, hvis det ikke er noen, kan det hende jeg bytter bibel for å finne noen der, de forskjellige årsutgaver kan variere med slike. Og noen ganger får man også opp tilleggsinformasjon fra oversetterne, de behøver ikke være riktige, men er allikevel samlet sett god informasjon, og kalles for noter, og bruker man nettbibelen, klikker man på vers nr som har en sterkere farge, disse har enten henvisninger av versnr som bare er å klikke på, eller noter.

Hvis man slår opp på foreslåtte søk, og slår opp på forslag nr.2, bør en nok ta med seg noen vers oventil og ut kapitlet, klikker man på v31* vil man se i Noten at Jerusalem fremstilles som en kvinne (herunder** også Maria / som betyr fager/vakker/ også omtalt som Guds by, beskrives i Salm.48.2-3 som fagert og høyt ligger den på hans hellige fjell.) * I Jer.4.31 første linje får man høre at hun har rier... hennes første fødsel...

(** Eva = liv/leve = Esek.16.6, Hagar og Sara / den frie kvinne/ = Gal.4.22-26.)

Man kan like gjerne slå opp (eller søke på fødselsrier) da havner en gjerne hos Åp.12. - i dette kapittelet fødes barnet som senere vil få navnet Jesus. Legg forøvrig merke til at Jer.4.31 bruker «datter Sion» det er det samme som «datter Jerusalem» - men «datter» er ikke det Jerusalem vi ser i dag. Datter Sion er et nytt Jerusalem, det fanger ikke noten opp.
Søk gjerne på « datter Sion» eller «datter Jerusalem» eller begge, informasjonen veksler nemlig litt for å skjule den totale info. Obs: søk ordet må være helt ordrett skrevet i blbelsøket unntatt store bokstaver, ellers finner ikke søkeren noe som helst. Noe annet man kan prøve å søke på er « jeg har født deg i dag» Man vil finne at dette stemmer med Jes.4.? Det henvises til en salme?
Dere må gjerne prøve selv, det er enkelt og sikkert, man blir overrasket over hvor nøyaktig alt er satt opp!
Kom gjerne med innspill!

Lykke til!
Antall ord: 702

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Send svar

Returner til “Klarsyn, Spådom & Åndelige sanser”