Regler på paranormal

Reglene som du SKAL lese !

Legg innav admin » søn 26 apr, 2009 13:28:56   Tilbake til forumet

Regler for bruk av paranormal.no

OBS: Regler er ferskvare, de forandres etter behov som vises etterhvert.

I tillegg til de retningslinjene du signerer på når du registrerer deg på paranormal.no http://www.paranormal.no/forum/phpbb3/viewtopic.php?p=418053#p418053 har vi følgende regler for bruk av forumet:

*Først og fremst: Vis normal folkeskikk, og bruk nettvett!
Tenk deg om før du deler personlig informasjon om deg selv, og vis respekt for andre.
Tråder som utarter til krangel, vil bli moderert eller slettet.

*Personangrep er ikke tillatt!
Omtale av næringsdrivende, herunder også av enkeltpersoner som driver i den alternative bransjen for å tjene penger, er ikke å anse som personangrep.

*Du har ikke lov til å legge ut informasjon om privatpersoner, hus, eller bilder fra steder hvor du ikke har lovlig adgang.

Paranormal anbefaler STERKT at man ikke går inn på steder hvor man i følge norsk lov IKKE har lovlig tilgang.
Selv om et hus / bygning er «forlatt», er det likevel en eller flere eiere av stedet.
Dette gjør at om man tar seg inn i et slikt hus / bygning, så er det pr lovdefinisjon innbrudd.
Har man derimot tillatelse fra eier om å besøke stedet, og fotografere, må slik tillatelse forevises Admin før man får lov å publisere bilder på Paranormal.

Paranormal har ved tidligere anledning blitt politianmeldt på grunn av slike lovbrudd,
grunnet bilder og omtale på sidene våre, og vi ønsker IKKE tilsvarende saker igjen!

Hetsing av andre brukere medfører utestenging fra hele paranormal.
Det blir ikke gitt advarsel. ( tar ikke DU hensyn, gjør ikke jeg det.)

Ingen skal leke doktor her inne :
Andre brukeres helsetilstand, fysisk såvel som psykisk, skal ikke være gjenstand for diskusjon verken i forum, på chat eller på pm.

Tilbake til forumet

Annonsering / reklame
*Er du næringsdrivende har du ikke anledning til å reklamere i forumet uten nærmere avtale med administrator. All reklame administreres av admin, som legger reklamen / annonsene inn på sidene.
Ulovlig reklame blir fjernet. Overtredelse kan føre til stenging / sletting av konto.
Mer info : http://www.paranormal.no/forum/phpbb3/page.php?p=annonsering

*Epostadresser skal ikke legges i åpent forum. Bruk PM-funksjonen!
Dette er en generell regel for å unngå at søppepost-generatorer bruker paranormal.no
som epost adresse-kilde for å sende ut spam til våre brukere.
Det samme gjelder for telefonnumre.

*Selv om rusmidler er en del av enkelte religioner, ønsker vi her på paranormal ikke å promotere rusmisbruk. Det tillates diskusjoner på generelt grunnlag, men diskusjoner
rundt konkrete rusmidler er ikke lov. Er du i tvil, rådfør deg med moderator / admin før innlegget legges ut!
Tråder vedrørende rusmidler vil bli moderert etter skjønn.

Spå meg og Heal meg skal man være varsom med.
Det er opprettet et eget forum for «spå meg», og vi har et forum hvor «healing» er emne.
Hold slike innlegg til disse stedene, men vær obs :
Brukere på paranormal er hvem som helst av mannen , kvinnen og barna i gata, – du vet ikke hvem som har svar, eller bare bruker fantasien for å virke «viktig».
Paranormal.no tar IKKE ansvar for innhold de innlegg som blir lagt inn av våre brukere, og de råd, eller spådommer som dukker opp må taes som det det er, noe noen ukjente forteller deg.
Derfor ALDRI godta noe fra ukjente. ( det er derfor virus, og annet trøbbel dukker opp i pc og i livene våre ).

Ingen skal heller leke klarsynt etterforsker!
Tror du at du sitter på informasjon som angår
politisaker, skal denne informasjonen gis til nettopp politiet.

*Spam, samt innlegg som grovt avsporer tråder, er off topic, eller på annen måte bryter med reglene, vil kunne bli slettet, og konto stengt / slettet!!

Innlegg som åpner med samme sak, og legges i flere forum, vil kunne ansees som spam.

Et spørsmål får ikke flere svar om samme spørsmål ligger spredd flere steder i forumet.
Slike «dobbeltpostinger» vil bli slettet.
Admin og Moderatorer kan slette innlegg som ansees som upassende for tema.
Begrunnelse for sletting blir ikke gitt !!
Det strammes inn på reaksjoner på dårlig forumoppførsel.
Såkalte forumtroll vil miste tilgang / konto slettes !!!!!

Brukere med overdreven munnbruk (med det mener vi provoserende ord, banning,sexprat osv) vil kansje få hint på privat om å prøve å «rette seg» opp igjen og innlegg blir slettet.
Dersom man provoserer, stenges / slettes kontoen!

Tilbake til forumet

Hvis det er innlegg du mener admin eller moderator bør se på, bruk rapportknappen !
Ikke diskuter / omtal saken i forumet!

Husk at ADMIN har tilgang til alles PM !
Admin leser ikke PM uten at det foreligger skjellig grunn, som alvorlige klager fra bruker(e).
Misbruk / og annet som ikke er akseptabelt i PM, vil kunne medføre tap av rett til å sende/motta PM, eller stegning av konto i mer alvorlige tilfelle.
Admins avgjørelse er endelig.

Ingen har lov til å registrere seg med mer enn ett brukernavn.
(Gjelder ikke adm/mod)
Konto(er) kan da bli slettet, epost bannet, og i enkelte tilfeller vil IP blokkeres.

Tilgang til CHAT gies etter 25 innlegg i forumet, og maks 1 advarsel.
2 advarsler = utestegning fra Paranormal.
For brukere med farststid og tilgang til chat gjelder følgende:
Lesing / spåing av andre personer uten tillatelse er IKKE lov.
Hvis dette skal gjøres, skal privat CHATrom benyttes,
Vi minner om ; Aldri følg en annens råd slavisk, TENK SELV!
Obs ; Også aktivitet i private chatrom loggføres !

Brudd på regler vil kunne medføre advarsler, begrensning/stegning av konto.
Konto som blir slettet kan ikke gjenopprettes !

Moderatorer og admin gjør sin jobb på paranormal.no på frivillig basis. Det kan derfor ta tid før det reageres. Ha respekt for at også vi har et liv utenom. Vi tar tak i ting så fort vi har mulighet!
Dersom en moderator kommer med tilsnakk / advarsel, – skal man etterfølge denne.
Å ignorere advarsel, eller diskutere advarselen åpent i forum/chat, vil kunne medføre utestengelse fra forumet, for kortere eller lengre tid, også permanent..
Diskusjoner om /klager på – en moderators avgjørelse skal foregå som PM med moderatoren det gjelder, eller med admin. Det skal IKKE diskuteres åpent hverken i chat eller i forumet.
Admins avgjørelse er endelig.

Tilbake til forumet

*Innlegg som bryter med norsk lov vil kunne bli politianmeldt, og informasjon om bruker og brukerkonto vil om nødvendig bli overlevert politiet.

Dette er ganske enkle regler å forholde seg til.
Er du i tvil om hvorvidt innlegget ditt bryter med regelverket, ikke post det!
Reglene kan endres når som helst, og du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert,
men du kommer langt med generell folkeskikk, som nevnt i første punkt!

OBS:
All informasjon loggføres på paranormal.no
All informasjon på nettstedet loggføres, og vil bli brukt i eventuelle tvister som måtte oppstå.
Dersom du har noe å klage på , merk deg dag og tid, og send melding til Admin.
Loggene kan sees av admins, dette inkluderer også «hviske-meldinger».
Og de har selvpålagt taushetsplikt.
Eventuelle klager taes opp med Admin.

Aktuelle lover:

-Ærekrenkelser (injurier)
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-16#KAPITTEL_2-16

-Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

-Lov om alternativ behandling ved sykdom mv.:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

-Narkotika:
http://snl.no/narkotika

Sist redigert av Asbjørn den lør 29 okt, 2016 9:21:01, redigert 7 ganger totalt.
Begrunnelse: Regelendringer